Dilara Nehir AVCI
Mimar
Murtaza ÖNDEŞ
İnşaat Teknikeri
Erdem GÜZEL
İnşaat Teknikeri
Sema HALVACI
Yönetici Asistanı
Tuğçe ÖZKAN
İnşaat Teknikeri
İlayda AKSOY
İnşaat Teknikeri