MINERVA
NEWSLETTER

Here we share our ideas

CAM CEPHE

Mimari projede, cephe kimliğini oluşturmak için, tasarımın somutlaştırdığı metaryeller çok önemlidir. Gelişen teknolojik olanaklar ve geçmişten günümüze gelen eski- yeni

GİT

CEPHE TASARIMI

Bir yapının kimliğini ifade eden cephe tasarımı, mimari projenin kritik unsurlarından biridir. Cephe tasarımı, yapının estetik oranlarını, binanın konumu ve şehir

GİT
error: